hyundai santafe 2021

SANTAFE 2021 2.4 XĂNG CAO CẤP
SANTAFE 2021 2.4 XĂNG CAO CẤP

Tổng Quan Hyundai SANTAFE  2020 BẢNG GIÁ XE HYUNDAI SANTAFE 2020 Santa Fe 2020 2.4 xăng Bản thường (CKD)    :  1 tỷ đồng      Santa Fe 2020 2.2 dầu Bản  thường (CKD)     : 1 tỷ 60 triệu đồng Santa Fe 2020 2.4 xăng Bản cao cấp (CKD)    : 1 tỷ 185 triệu đồng Santa Fe 2020  2.2 dầu Bản cao cấp (CKD)      : 1 tỷ 245 triệu đồng Hỗ...
Đọc Thêm

SANTAFE 2021 2.4 XĂNG THƯỜNG
SANTAFE 2021 2.4 XĂNG THƯỜNG

Tổng Quan Hyundai SANTAFE  2020 BẢNG GIÁ XE HYUNDAI SANTAFE 2020 Santa Fe 2020 2.4 xăng Bản thường (CKD)    :  1 tỷ đồng      Santa Fe 2020 2.2 dầu Bản  thường (CKD)     : 1 tỷ 160 triệu đồng Santa Fe 2020 2.4 xăng Bản cao cấp (CKD)    : 1 tỷ 185 triệu đồng Santa Fe 2020 2.2 dầu Bản đặc cao cấp (CKD)      : 1 tỷ 245 triệu...
Đọc Thêm

SANTAFE 2021 2.2 DẦU CAO CẤP
SANTAFE 2021 2.2 DẦU CAO CẤP

Tổng Quan Hyundai SANTAFE  2020 BẢNG GIÁ XE HYUNDAI SANTAFE 2020 Santa Fe 2020 2.4 xăng Bản thường (CKD)    :  1 tỷ đồng      Santa Fe 2020 2.2 dầu Bản  thường (CKD)     : 1 tỷ 60 triệu đồng Santa Fe 2020 2.4 xăng Bản cao cấp (CKD)    : 1 tỷ 185 triệu đồng Santa Fe 2020 2.2 dầu Bản cao cấp (CKD)      : 1 tỷ 245 triệu đồng Hỗ...
Đọc Thêm

SANTAFE 2021 2.2 DẦU THƯỜNG
SANTAFE 2021 2.2 DẦU THƯỜNG

Tổng Quan Hyundai SANTAFE  2020 BẢNG GIÁ XE HYUNDAI SANTAFE 2020 Santa Fe 2020 2.4 xăng Bản thường (CKD)    :  1 tỷ đồng      Santa Fe 2020 2.2 dầu Bản  thường (CKD)     : 1 tỷ 60 triệu đồng Santa Fe 2020 2.4 xăng Bản cao cấp (CKD)    : 1 tỷ 185 triệu đồng Santa Fe 2020 2.2 dầu Bản đặc biệt (CKD)      : 1 tỷ 245 triệu...
Đọc Thêm