hyundai accent 2020

ACCENT 2020 1.4AT Đặc biệt
ACCENT 2020 1.4AT Đặc biệt

Tổng Quan Hyundai Accent 2020 BẢNG GIÁ XE HYUNDAI ACCENT  1.4 2020 NEW Accent 1.4 MT Sedan base 2020    : 427 triệu đồng ( Hộp sốsàn 6 cấp) Accent 1.4 MT  Sedan 2020  : 473 triệu đồng ( Hộp số sàn 6 cấp)  Accent 1.4 AT  Sedan 2020  : 502 triệu đồng ( Hộp số tự động 6 cấp)  Accent 1.4 AT  Sedan 2020 bản đặc biệt  : 543 triệu đồng (...
Đọc Thêm

ACCENT 2020 1.4AT TIÊU CHUẨN
ACCENT 2020 1.4AT TIÊU CHUẨN

Tổng Quan Hyundai Accent 2019 BẢNG GIÁ XE HYUNDAI ACCENT  1.4 2019 NEW Accent 1.4 MT Sedan base 2019    : 427 triệu đồng ( Hộp số sàn 6 cấp) Accent 1.4 MT  Sedan 2019  : 473 triệu đồng ( Hộp số sàn 6 cấp)  Accent 1.4 AT  Sedan 2019  : 502 triệu đồng ( Hộp số tự động 6 cấp)  Accent 1.4 AT  Sedan 2019 bản đặc biệt  : 543 triệu đồng...
Đọc Thêm

ACCENT 1.4MT 2020 Đủ
ACCENT 1.4MT 2020 Đủ

 Tổng Quan Hyundai Accent 2019 BẢNG GIÁ XE HYUNDAI ACCENT BULE 1.4 2019 NEW Accent 1.4 MT Sedan base 2019    : 427 triệu đồng ( Hộp số sàn 6 cấp) Accent 1.4 MT  Sedan 2019  : 473 triệu đồng ( Hộp số sàn 6 cấp)  Accent 1.4 AT  Sedan 2019  : 502 triệu đồng ( Hộp số tự động 6 cấp)  Accent 1.4 AT  Sedan 2019 bản đặc biệt  : 543 triệu đồng...
Đọc Thêm

ACCENT 1.4MT 2020 BASE
ACCENT 1.4MT 2020 BASE

Tổng Quan Hyundai Accent 2019 BẢNG GIÁ XE HYUNDAI ACCENT BULE 1.4 2019 NEW Accent 1.4 MT Sedan base 2019    : 427 triệu đồng ( Hộp số sàn 6 cấp) Accent 1.4 MT  Sedan 2019  : 473 triệu đồng ( Hộp số sàn 6 cấp)  Accent 1.4 AT  Sedan 2018  : 502 triệu đồng ( Hộp số tự động 6 cấp)  Accent 1.4 AT  Sedan 2018 bản đặc biệt  : 542 triệu đồng...
Đọc Thêm